Radové rodinné domy Malá kolónia

obytne budovy

 

 

Radové rodinné domy Malá kolónia, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, júl 2007

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr,spolupráca:Lichardus

- projekt radových domov charakteru  spolu s ich napojením na inžinierske siete potrebné komunikácie a odstavné plochy