Bytový dom Štúrova ulica

obytne budovy

 

 

Bytový dom Štúrova ulica L. Mikuláš - zmena stavby pred dokončením, overovacia štúdia, september 2003, autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Lichardus

- overovacia štúdia bytového domu