BYTOVÝ DOM ul. Veľkomoravská

obytne budovy

 

Rekonštrukcia hospodárskej budovy na BYTOVÝ DOM ul. Veľkomoravská, Trenčín, projekt pre územné konanie, jún 2004,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt rekonštrukcia existujúcej hospodárskej budovy na bytový dom