Ducho s.r.o.

obytne budovy

 

Administratívna budova Ducho spol. s r. o., Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, január 2009,realizacia 2011

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- projekt administratívnej budovy reklamnej agentúry