Evanjelický cintorín, TRENČÍN

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Evanjelický cintorín, TRENČÍN, urbanistická a architektonická štúdia, december 2004,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- urbanistická a architektonická štúdia evanjelického cintorína