Pamätník Martina Rázusa

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník Martina Rázusa, Liptovský Mikuláš, súťaž, september 2002, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- súťaž na výtvarné dielo