Nájomná pavlačová štvorbytovka

obytne budovy

Nájomná pavlačová štvorbytovka, Liptovský Mikuláš-Liptovské Matiašovce, projekt pre územné konanie, apríl 2002,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt novovostavby bytového domu