Prevádzková budova CBA VEREX

administrativne budovy

 

Prevádzková budova CBA VEREX, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, máj 2010,

autori:Barenyiová, Barényi,Kurpas

- štúdia a optimálneho riešenia administratívnej budovy a veľko priestorového skladu

- realizácia 2012