Rodinný dom PG

obytne budovy

Rodinný dom PG, Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, máj 2005

autori: Barényiová, Barényi

- projekt stavebnej rekonštrukcie a prístavby rodinného domu s napojením na ižinierske siete