Rodinný dom SM

obytne budovy

Rodinný dom SM , Smrečany, projekt pre stavebné povolenie, marec 2000

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Mikulášová

- projekt novostavby rodinného domu