Rodinný dom DN

obytne budovy

Rodinný dom vo svahu DN, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, september 2007,realizácia 2009,

autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr- štúdia a realizácia rodinného domu vo svahu