Slnečná osada

obytne budovy

Radové rodinné domy - SLNEČNÁ OSADA, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, október 2008, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia  skupiny rodinných domov radového typu s napojením na ižienierske siete potrebné kominukácia a odstavné plochy.