Vojenský cintorín - Trenčín

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Vojenský cintorín TRENČÍN, urbanisticko - architektonická štúdia, december 2004, autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr

- urbanistická a architektonická štúdia a vojenského cintorínu