Apartmánový dom -penzión Uhorská Ves

obytne budovy

 

 

Apartmánový   dom -penzión Uhorská Ves, projekt pre územné konanie až realizáciu, júl 2003

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr,

- projekt penziónu spolu s ich napojením na inžinierske siete potrebné komunikácie a odstavné plochy