VIP letecký terminál

obcianske budovy

 

VIP letecký terminál Bratislava, architektonická štúdia, apríl 2013

autori:Barenyiová, Barényi, spolupráca: Lichardus- štúdia  prevádzkovej budovy VIP leteckého terminálu