LIPTOV REALITY

obcianske budovy

 

obchodný dom Liptov Reality,  štúdia realizovatelnosti , Liptovský Mikuláš- Kamenné pole ,

-obchodný dom a prenajímateľná administratívna budova

projekt pre územné konanie, január 2009

autori:Barenyiová, Barényi,Lichardus