Lesnícka ulica-urbanistická štúdia

urbanizmus

Urbanistická štúdia zástavby novej individuálnej bytovej výstavby,

Liptovský Mikuláš - Palúdzka, urbanisticka štúdia, máj 2013

autori: Barényiová, Barényi,, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov v súvislosti z intenzifikáciou územia