Kamenné pole-urbanistická štúdia

urbanizmus

Urbanistická štúdia zástavby nového mestského centra,

Liptovský Mikuláš - Kamenné pole, urbanistická štúdia, máj 2008

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov v súvislosti z prekládkou železnice