Golfové ihrisko-urbanisticko-krajinárska štúdia

urbanizmus

Krajinarsko-urbanistická štúdiavýstavby nového golfového ihriska,

Lazisko -Dúbrava , okr.Liptovský Mikuláš, urbanistická štúdia, máj 2009

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov a realizovateľnosti