Vysokohorská chata Pod Klinom

obcianske budovy

 

Vysokohorská chata Pod Klinom, Račkova dolina,  architektonická a energeticko-prevádzková štúdia, január 2014 ,autori: Barényiová, Barényi,

- architektonická štúdia vysokohorskej chaty umiestnenej na logickom turistickom bode - doplnenie systému vysokohorských chát na Slovensku a v Poľsku. Preverenie energetického riešenia a lokálnej sebestačnosti.