Administratívno - prevádzková budova HOŠKO s. r. o.

administrativne budovy

Administratívno - prevádzková budova HOŠKO s. r. o. - novostavba, Liptovský Hrádok , december 2004, projekt pre realizáciu stavby,

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt prevádzkovo – administratívneho zariadenia, ktoré pokryje potreby dopravnej spoločnosti Hoško spol. s r. o.