Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ s. r. o.

administrativne budovy

Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ s. r. o., Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, február 2006,

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt prestaby a stavebnej obnovy skladovej haly s napojením na inžinierske siete