Administratívne budovy

Prevádzková budova CBA VEREX

administrativne budovy

 

Prevádzková budova CBA VEREX, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, máj 2010,

autori:Barenyiová, Barényi,Kurpas

- štúdia a optimálneho riešenia administratívnej budovy a veľko priestorového skladu

- realizácia 2012

Read more...

 

Lackovie vila M.M.Harminc - Stavebná obnova

administrativne budovy

 

Stavebná obnova a prístavba zásadne zmeneného rodinného domu,

využívaného aj predtým na rôzne nebytové účely  na administratívny objekt , Liptovský Mikuláš ,

projekt pre stavebné povolenie, máj 2007

autor: architekt M.M.Harminc

autori obnovy:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt prestavby a modernizácie pôvodne rodinného domu na administrativny objekt

pôvodný projekt arch. M.M.Harminca

Read more...

 

Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ s. r. o.

administrativne budovy

Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ s. r. o., Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, február 2006,

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt prestaby a stavebnej obnovy skladovej haly s napojením na inžinierske siete

 

Administratívno - prevádzková budova HOŠKO s. r. o.

administrativne budovy

Administratívno - prevádzková budova HOŠKO s. r. o. - novostavba, Liptovský Hrádok , december 2004, projekt pre realizáciu stavby,

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt prevádzkovo – administratívneho zariadenia, ktoré pokryje potreby dopravnej spoločnosti Hoško spol. s r. o.

 

archív CERS

administrativne budovy

 

Archívno - prevádzková budova archívu CERS  - stavebná obnova pôvodnej priemyselnej budovy

Liptovský Mikuláš , 2012, projekt pre realizáciu stavby,

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr


Read more...