Memoriálne objekty a pamätníky

Vojenský cintorín - Trenčín

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Vojenský cintorín TRENČÍN, urbanisticko - architektonická štúdia, december 2004, autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr

- urbanistická a architektonická štúdia a vojenského cintorínu


Read more...

 

Pamätník odboja proti fašizmu

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník odboja proti fašizmu, Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš, 2004, štúdia,

autori:doc. akad.soch.Biarinec, Barényiová, Barényi, Dzúr

- štúdia pamätníka na pripomenutie si občanov padlých v boji proti fašizmu


 

Pamätník odboja proti fašizmu Važec

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník odboja proti fašizmu, cintorín obce Važec

autori:Barényiová, Barényi, Dzúr

-  pamätník na pripomenutie sipamiatky padlých v boji proti fašizmu


Read more...

 

Pamätná tabuľa -Háj Nicovô

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätná tabuľa na vojenskom cintoríne Háj Nicovô,  Liptovský Mikuláš, 2013, realizácia

iluminácia vojenského cintorína,

autori: Barényiová, Barényi, realizácia:doc. akad.soch.Biarinec,

- pamätná tabuľa s menymi vojakov padlých v boji proti fašizmu počas oslobodzovania L. Mikuláša


Read more...

 

Pamätník Martina Rázusa

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník Martina Rázusa, Liptovský Mikuláš, súťaž, september 2002, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- súťaž na výtvarné dielo


 
More Articles...