Občianske budovy

VTÚ a. s., Liptovský Hrádok

obcianske budovy

Presun technológie a dostavba areálu VTÚ a. s., Liptovský Hrádok, technologická a architektonická štúdia, august 2009,autori: Barényi, Dzúr, Kurpas

- technologická a architektonická štúdia priestorov vojenského objektu – Vojenský Technický Ústav – čiastočne prestavaných pôvodných a novovytvorenej haly

 

Vysokohorská chata Pod Klinom

obcianske budovy

 

Vysokohorská chata Pod Klinom, Račkova dolina,  architektonická a energeticko-prevádzková štúdia, január 2014 ,autori: Barényiová, Barényi,

- architektonická štúdia vysokohorskej chaty umiestnenej na logickom turistickom bode - doplnenie systému vysokohorských chát na Slovensku a v Poľsku. Preverenie energetického riešenia a lokálnej sebestačnosti.

 

 

ÚPSVaR, Liptovský Hrádok

obcianske budovy

 

Štúdia prestavby budovy ÚPSVaR, Liptovský Hrádok, architektonická štúdia,

január 2010,autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr, Vrlíková

- štúdia obnovy a prístavby samostante stojacej budovy

 


Read more...

 

STK pre nákladné automobily

obcianske budovy

STK pre nákladné automobily OKOLIČNÉ, Liptovský Mikuláš – m.č. Okoličné, projekt pre stavebné povolenie, apríl 2010

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Salva

- projekt prevádzkovej budovy Stanice technickej kontroly typu „C“ pre nákladné automobily a motocykle

 

VIP letecký terminál

obcianske budovy

 

VIP letecký terminál Bratislava, architektonická štúdia, apríl 2013

autori:Barenyiová, Barényi, spolupráca: Lichardus- štúdia  prevádzkovej budovy VIP leteckého terminálu

Read more...

 

Slovenská poisťovňa, Martin

obcianske budovy

Slovenská poisťovňa, Martin, súťaž, január 2001

autori: Barényi, Dzúr, Fajčík

- súťažný návrh rekonštrukcie Slovenskej poisťovne v Martine

 

Slovenská poisťovňa LM

obcianske budovy

SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a. s. pobočka LM - nadstavba, Liptovský Mikuláš , projekt pre stavebné povolenie, január 1996

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt nadstavby budovy Slovenskej Poistovne v Liptovskom Mikuláši

 

LIPTOV REALITY

obcianske budovy

 

obchodný dom Liptov Reality,  štúdia realizovatelnosti , Liptovský Mikuláš- Kamenné pole ,

-obchodný dom a prenajímateľná administratívna budova

projekt pre územné konanie, január 2009

autori:Barenyiová, Barényi,Lichardus

Read more...

 

Pešia zóna, Liptovský Mikuláš

obcianske budovy

Pešia zóna, Liptovský Mikuláš, súťaž, august 2000

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- súťažný návrh

 

Penzión Starý Mlyn

obcianske budovy

Penzión STARÝ MLYN - rekonštrukcia a prestavba, Veľký Slavkov, Poprad, projekt pre územné konanie, júl 1997,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca: Ďuriš

- projekt rekonštrukcie a prestavby existujúciej kúrie na penzión

 

Obradná sieň Župný dom

obcianske budovy

Interiér obradnej siene ŽUPNÝ DOM, Liptovský Mikuláš, štúdia

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt intreriéru obradnej siene

 

Obchodná hala ELSAT

obcianske budovy

Obchodná hala ELSAT, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, február 2002,

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt obchodnej haly firmy ELSAT

 

Nicovô

obcianske budovy

Areál Pietny Háj Nicovô, Liptovský Mikuláš, zámer obnovy, január 2009,

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt obnovy pietneho areálu na prinavrátenie originálnej podoby

 

NBS - centrála Bratislava

obcianske budovy

 

NBS - centrála Bratislava, Mýtna ulica, Bratislava, súťaž,

autori:  Barényi, Dzúr, Toman, Likavčan

- súťažný návrh budovy Národnej banky Slovenska v Bratislave

 

 

 

Morské oko

obcianske budovy

 

Morské oko, Tornaľa, architektonická štúdia, august 2006, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia náučnej lokality „Morské oko“ Tornaľa

Read more...

 

MERKUR

obcianske budovy

 

MERKUR s. r. o. Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, november 2009,autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Lichardus

objekt bol navrhnutý s fasádou z drevených lamiel a vertikálnou záhradou

- overovacia štúdia obchodného objektu pre predaj záhradnej techniky

 


Read more...

 

LIPTOV-REALITY

obcianske budovy

LIPTOV-REALITY s. r. o. Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, december 2009,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- štúdia obchodného objektu pre predaj interiérových doplnkov

 

Lepex-Ružomberok

obcianske budovy

Obchodné centrum Ružomberok - DREVOVÝROBA – LEPEX, Ružomberok, Projekt pre územné konanie, január 2001,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- projekt obchodného centra

 

Jazdecká hala Mútnik

obcianske budovy

Jazdecká hala Mútnik, Liptovský Mikuláš, Projekt pre stavebné povolenie, apríl 2010,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca: Salva

- projekt jazdeckej haly pre vznik priestoru pre celeročný tréning s možnosťou organizovania akcií a zápolení taktiež organizovania hypoterapeutických aktivít so skúsenými trénermi

 

OC Jasna shopping city

obcianske budovy

 

Obchodné centrum JASNÁ SHOPPING CITY, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, september 2007,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- architektonická a urbanistická štúdia polyfunkčného objetku

 

 

Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

obcianske budovy

 

Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, marec 2004, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,

- projekt generálnej rekonštrukcie mestského hotela, od súťaže po realizáciu interiéru

Read more...

 

Harley Steak House

obcianske budovy

 

HARLEY STEAK HOUSE, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, september 2009,

autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca:Lichardus

- projekt  objektu Harley Steak Housu – štýlovej reštaurácie, hudobnej kaviarne opticky prepojenými s predajňou motocyklov


Read more...

 

Gastroglass

obcianske budovy

 

 

Polyfunkčná budova GASTROGLASS, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, október 2000,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt polyfunkčnej budovy

 

 

Galéria Važec

obcianske budovy

Galéria Važec, Važec, projekt pre stavebné povolenie, september 2006

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt stavebnej obnovy galérie  Jána Hálu vo Važci

 

Galéria

obcianske budovy

 

Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš - revitalizácia, architektonická štúdia, máj 2007,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- revitalizácia objektu

Read more...

 

Envirostredisko Natura2000 SMOPaJ

obcianske budovy

 

ENVIROSTREDISKO NATURA2000 SMOPaJ Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš , projekt pre stavebné povolenie, máj 2005

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt výstavby enviromentálneho centra spolu s napojením na inžinierske siete a minimálne prevádzkové zázemie


Read more...

 

Daňový úrad, Martin

obcianske budovy

Daňový úrad, Martin, súťaž, marec 2003

autori: Barényi, Dzúr, Fajčík

- súťažný návrh rekonštrukcie daňového úradu v Martine

 

Centrum Kolomana Sokola

obcianske budovy

 

Centrum Kolomana Sokola - Pongrácovská kúria, Liptovský Mikuláš,najstaršia svetská budova projekt pre stavebné povolenie, december 2001,REALIZáCIA 2002

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt reprezentatívnej budovy pamiatkového charakteru pre vybudovanie moderného centra združujúceho zbierku diel K. Sokola, následne knižnú a multimediálnu databanku, výstavné priestory pre krátkodobé výstavné akcie


Read more...

 

Bar Jumbo pub

obcianske budovy

 

Bar Jumbo pub, Liptovský Mikuláš, projekt pre realizáciu stavby, autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt rekonštrukcie objektu a interiéru baru v Liptovskom Mikuláši


Read more...

 

Autocentrum RENAULT

obcianske budovy

Autocentrum RENAULT, Liptovský Mikuláš, február 2002, zadanie stavby

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt predajnej haly autocentra Renault

 

Apartmány Liptov

obcianske budovy

APARTMÁNOVÝ DOM Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, február 2005,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia rekonštrukcie existujúcej ubytovne na bytový dom

 

Read more...

 

Obnova kulturnej pamiatky - kaštiela

obcianske budovy

 

 

Obnova kultúrnej pamiatky Marcovský kaštieľ Liptovský Ján, štúdia vo variantách,

autori: Barényiová, Barényi

- štúdia obnovy kultúrnej pamiatky

 


 

Intersport LM

obcianske budovy

Read more...

 

OC Jasna

obcianske budovy

Obchodné centrum JASNA SHOPPING CITY Liptovský Mikuláš.

OC sa nachádza priamo v centre mesta, v blízkosti 4-prúdovej komunikácie spájajúcej L.Mikuláš a L.Hrádok s priamym ťahom do lyžiarskeho strediska Jasná a najväčšieho aquaparku na Slovensku Tatralandie. I.Etapu obchodného centra JASNA SC tvorí podlažná plocha o výmere 4 260 m2, z toho prenajímateľnú plochu tvorí 2600 m2 ( 32 obchodných priestorov ) a 90 parkovacích miest. Interiér celého komplexu , je riešený v modernom štýle s použitím sýstémov priehľadov a galérií. II.Etapu obchodného centra bude tvoriť podlažná plocha o výmere 11 080 m2, z toho prenajímateľná plocha bude o výmere 6 300 m2. Dokončenie výstavby II.etapy je plánované v priebehu roku 2010

Read more...