urbanizmus

Lesnícka ulica-urbanistická štúdia

urbanizmus

Urbanistická štúdia zástavby novej individuálnej bytovej výstavby,

Liptovský Mikuláš - Palúdzka, urbanisticka štúdia, máj 2013

autori: Barényiová, Barényi,, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov v súvislosti z intenzifikáciou územia

Read more...

 

Kamenné pole-urbanistická štúdia

urbanizmus

Urbanistická štúdia zástavby nového mestského centra,

Liptovský Mikuláš - Kamenné pole, urbanistická štúdia, máj 2008

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov v súvislosti z prekládkou železnice

Read more...

 

Golfové ihrisko-urbanisticko-krajinárska štúdia

urbanizmus

Krajinarsko-urbanistická štúdiavýstavby nového golfového ihriska,

Lazisko -Dúbrava , okr.Liptovský Mikuláš, urbanistická štúdia, máj 2009

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov a realizovateľnosti