PROJEKTY

Vysokohorská chata Pod Klinom

obcianske budovy

 

Vysokohorská chata Pod Klinom, Račkova dolina,  architektonická a energeticko-prevádzková štúdia, január 2014 ,autori: Barényiová, Barényi,

- architektonická štúdia vysokohorskej chaty umiestnenej na logickom turistickom bode - doplnenie systému vysokohorských chát na Slovensku a v Poľsku. Preverenie energetického riešenia a lokálnej sebestačnosti.

 

 

Golfové ihrisko-urbanisticko-krajinárska štúdia

urbanizmus

Krajinarsko-urbanistická štúdiavýstavby nového golfového ihriska,

Lazisko -Dúbrava , okr.Liptovský Mikuláš, urbanistická štúdia, máj 2009

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov a realizovateľnosti

 


 

Prevádzková budova CBA VEREX

administrativne budovy

 

Prevádzková budova CBA VEREX, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, máj 2010,

autori:Barenyiová, Barényi,Kurpas

- štúdia a optimálneho riešenia administratívnej budovy a veľko priestorového skladu

- realizácia 2012

Read more...

 

Evanjelický cintorín, TRENČÍN

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Evanjelický cintorín, TRENČÍN, urbanistická a architektonická štúdia, december 2004,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- urbanistická a architektonická štúdia evanjelického cintorína

 


Read more...

 

Apartmány Nižná Boca

obytne budovy

APARTMÁNOVÝ DOM Nižná Boca, architektonická štúdia, február 2007,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia rekreačnej zástavby

 

Read more...

 

Hotel Janosik

b4arch

Hotel Jánošík****

bol otvorený 19.5.1964. Počas roku 2006 prešiel hotel celkovou rekonštrukciou a bol slávnostne znovu otvorený 1.7.2007. Hotel sa podarilo vybudovať aj za podpory európskych štrukturálnych fondov. Hotel svojim hosťom ponúka počas celého roku komplexné služby a ubytovanie v komfortne zariadených izbách. Širokou škálou služieb uspokojí nielen jednotlivcov, ale aj skupiny. Disponuje priestorovým a materiálnym vybavením na organizovanie rodinných osláv, svadieb, rôznych spoločenských podujatí, obchodných stretnutí, konferencií, seminárov, školení atď.

Read more...

 

LIPTOV REALITY

obcianske budovy

 

obchodný dom Liptov Reality,  štúdia realizovatelnosti , Liptovský Mikuláš- Kamenné pole ,

-obchodný dom a prenajímateľná administratívna budova

projekt pre územné konanie, január 2009

autori:Barenyiová, Barényi,Lichardus

Read more...

 

Lesnícka ulica-urbanistická štúdia

urbanizmus

Urbanistická štúdia zástavby novej individuálnej bytovej výstavby,

Liptovský Mikuláš - Palúdzka, urbanisticka štúdia, máj 2013

autori: Barényiová, Barényi,, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov v súvislosti z intenzifikáciou územia

Read more...

 

Pamätná tabuľa -Háj Nicovô

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätná tabuľa na vojenskom cintoríne Háj Nicovô,  Liptovský Mikuláš, 2013, realizácia

iluminácia vojenského cintorína,

autori: Barényiová, Barényi, realizácia:doc. akad.soch.Biarinec,

- pamätná tabuľa s menymi vojakov padlých v boji proti fašizmu počas oslobodzovania L. Mikuláša


Read more...

 

introvertná Vila

obytne budovy

 

stavebná obnova a dostavba rodinného domu, projekt pre realizáciu stavby, 2000,

autori: Barényiová, Barényi

- projekt dostavby a rekonštrukcie rodinného domu

 


 

Read more...

 

Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ s. r. o.

administrativne budovy

Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ s. r. o., Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, február 2006,

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt prestaby a stavebnej obnovy skladovej haly s napojením na inžinierske siete

 

VIP letecký terminál

obcianske budovy

 

VIP letecký terminál Bratislava, architektonická štúdia, apríl 2013

autori:Barenyiová, Barényi, spolupráca: Lichardus- štúdia  prevádzkovej budovy VIP leteckého terminálu

Read more...

 

Kamenné pole-urbanistická štúdia

urbanizmus

Urbanistická štúdia zástavby nového mestského centra,

Liptovský Mikuláš - Kamenné pole, urbanistická štúdia, máj 2008

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr, spolupráca Lichardus

- analýza priestorových vzťahov v súvislosti z prekládkou železnice

Read more...

 

Penzión J.TRANOVSKÉHO

obytne budovy

 

Penzión JURAJA TRANOVSKÉHO - stavebná obnova projekt pre realizáciu stavby, júl 2009,

autori:Barenyiová, Barényi,

- projekt stavebnej obnovy existujúcej vilky  na penzión

 


Read more...

 

Pamätník odboja proti fašizmu Važec

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník odboja proti fašizmu, cintorín obce Važec

autori:Barényiová, Barényi, Dzúr

-  pamätník na pripomenutie sipamiatky padlých v boji proti fašizmu


Read more...

 

Administratívno - prevádzková budova HOŠKO s. r. o.

administrativne budovy

Administratívno - prevádzková budova HOŠKO s. r. o. - novostavba, Liptovský Hrádok , december 2004, projekt pre realizáciu stavby,

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt prevádzkovo – administratívneho zariadenia, ktoré pokryje potreby dopravnej spoločnosti Hoško spol. s r. o.

 

Vojenský cintorín - Trenčín

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Vojenský cintorín TRENČÍN, urbanisticko - architektonická štúdia, december 2004, autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr

- urbanistická a architektonická štúdia a vojenského cintorínu


Read more...

 

Apartmánový dom -penzión Uhorská Ves

obytne budovy

 

 

Apartmánový   dom -penzión Uhorská Ves, projekt pre územné konanie až realizáciu, júl 2003

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr,

- projekt penziónu spolu s ich napojením na inžinierske siete potrebné komunikácie a odstavné plochy

Read more...

 

archív CERS

administrativne budovy

 

Archívno - prevádzková budova archívu CERS  - stavebná obnova pôvodnej priemyselnej budovy

Liptovský Mikuláš , 2012, projekt pre realizáciu stavby,

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr


Read more...

 

OC Jasna

obcianske budovy

Obchodné centrum JASNA SHOPPING CITY Liptovský Mikuláš.

OC sa nachádza priamo v centre mesta, v blízkosti 4-prúdovej komunikácie spájajúcej L.Mikuláš a L.Hrádok s priamym ťahom do lyžiarskeho strediska Jasná a najväčšieho aquaparku na Slovensku Tatralandie. I.Etapu obchodného centra JASNA SC tvorí podlažná plocha o výmere 4 260 m2, z toho prenajímateľnú plochu tvorí 2600 m2 ( 32 obchodných priestorov ) a 90 parkovacích miest. Interiér celého komplexu , je riešený v modernom štýle s použitím sýstémov priehľadov a galérií. II.Etapu obchodného centra bude tvoriť podlažná plocha o výmere 11 080 m2, z toho prenajímateľná plocha bude o výmere 6 300 m2. Dokončenie výstavby II.etapy je plánované v priebehu roku 2010

Read more...