PROJEKTY

VTÚ a. s., Liptovský Hrádok

obcianske budovy

Presun technológie a dostavba areálu VTÚ a. s., Liptovský Hrádok, technologická a architektonická štúdia, august 2009,autori: Barényi, Dzúr, Kurpas

- technologická a architektonická štúdia priestorov vojenského objektu – Vojenský Technický Ústav – čiastočne prestavaných pôvodných a novovytvorenej haly

 

Slnečná osada

obytne budovy

Radové rodinné domy - SLNEČNÁ OSADA, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, október 2008, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia  skupiny rodinných domov radového typu s napojením na ižienierske siete potrebné kominukácia a odstavné plochy.


 

Read more...

 

Pamätník odboja proti fašizmu

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník odboja proti fašizmu, Námestie osloboditeľov, Liptovský Mikuláš, 2004, štúdia,

autori:doc. akad.soch.Biarinec, Barényiová, Barényi, Dzúr

- štúdia pamätníka na pripomenutie si občanov padlých v boji proti fašizmu


 

Lackovie vila M.M.Harminc - Stavebná obnova

administrativne budovy

 

Stavebná obnova a prístavba zásadne zmeneného rodinného domu,

využívaného aj predtým na rôzne nebytové účely  na administratívny objekt , Liptovský Mikuláš ,

projekt pre stavebné povolenie, máj 2007

autor: architekt M.M.Harminc

autori obnovy:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt prestavby a modernizácie pôvodne rodinného domu na administrativny objekt

pôvodný projekt arch. M.M.Harminca

Read more...

 

ÚPSVaR, Liptovský Hrádok

obcianske budovy

 

Štúdia prestavby budovy ÚPSVaR, Liptovský Hrádok, architektonická štúdia,

január 2010,autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr, Vrlíková

- štúdia obnovy a prístavby samostante stojacej budovy

 


Read more...

 

Rodinný dom DN

obytne budovy

Rodinný dom vo svahu DN, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, september 2007,realizácia 2009,

autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr- štúdia a realizácia rodinného domu vo svahu

Read more...

 

Nemecký vojenský cintorín Važec

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Nemecký vojenský cintorín Važec, architektonická štúdia, august  1997, autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- architektonická štúdia nemeckého vojenského cintorína

 

 

STK pre nákladné automobily

obcianske budovy

STK pre nákladné automobily OKOLIČNÉ, Liptovský Mikuláš – m.č. Okoličné, projekt pre stavebné povolenie, apríl 2010

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Salva

- projekt prevádzkovej budovy Stanice technickej kontroly typu „C“ pre nákladné automobily a motocykle

 

Rodinný dom VK

obytne budovy

Rodinný dom ing.VK s manželkou, Liptovský Mikuláš-Ondrášová, štúdia-realizácia, júl 2007

autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt novostavby rodinného domu

Read more...

 

Pamätník Martina Rázusa

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Pamätník Martina Rázusa, Liptovský Mikuláš, súťaž, september 2002, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- súťaž na výtvarné dielo


 

Slovenská poisťovňa, Martin

obcianske budovy

Slovenská poisťovňa, Martin, súťaž, január 2001

autori: Barényi, Dzúr, Fajčík

- súťažný návrh rekonštrukcie Slovenskej poisťovne v Martine

 

Rekreačné chalupy, Liptovský Trnovec

obytne budovy

Rekreačné chalupy, Liptovský Trnovec,  projekt pre stavebné povolenie, november 2004

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt skupiny rekreačných objekto zrubového charakteru s ich napojením na inžinierske siete a minimálne športové zázemie

 

Náhrobok E. Šimerovej-Martinčekovej

Memoriálne objekty a pamätníky

 

Náhrobok E. Šimerovej-Martinčekovej,  projekt pre stavebné povolenie-ohlásenie, jún 2007,

autori: Hrnčiarik, Biarinec, Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt dôstojného náhrobku na pripomenutie si akademickej maliarky E. Šimerovej - Martinčekovej


Read more...

 

Slovenská poisťovňa LM

obcianske budovy

SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a. s. pobočka LM - nadstavba, Liptovský Mikuláš , projekt pre stavebné povolenie, január 1996

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt nadstavby budovy Slovenskej Poistovne v Liptovskom Mikuláši

 

Rekonštrukcia RD a hosp. budovy – FÚZIA

obytne budovy

Rekonštrukcia RD a hosp. budovy – FÚZIA, Liptovské Matiašovce, projekt pre stavebné povolenie, november 2001,

autori: Barényiová, Barényi,Dzúr,

- projekt rekonštrukcie rodinného domu a hospodárskej budovy

 

Rodinný dom KŽ

obytne budovy

Rodinný dom KŽ, Jalovec, projekt pre stavebné povolenie, január 1998

autori: Barényi, Dzúr, spolupráca: Mikulášová

- projekt novostavby rodinného domu

 

Pešia zóna, Liptovský Mikuláš

obcianske budovy

Pešia zóna, Liptovský Mikuláš, súťaž, august 2000

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- súťažný návrh

 

Rodinný dom SM

obytne budovy

Rodinný dom SM , Smrečany, projekt pre stavebné povolenie, marec 2000

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Mikulášová

- projekt novostavby rodinného domu

 

Penzión Starý Mlyn

obcianske budovy

Penzión STARÝ MLYN - rekonštrukcia a prestavba, Veľký Slavkov, Poprad, projekt pre územné konanie, júl 1997,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca: Ďuriš

- projekt rekonštrukcie a prestavby existujúciej kúrie na penzión

 

Rodinný dom MM

obytne budovy

Rodinný dom MM , Žiar, projekt pre stavebné povolenie, marec 1998, autori: Barnyiová, Barényi,Dzúr

- projekt novostavby rodinného domu