PROJEKTY

Obradná sieň Župný dom

obcianske budovy

Interiér obradnej siene ŽUPNÝ DOM, Liptovský Mikuláš, štúdia

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt intreriéru obradnej siene

 

Rodinný dom p.M

obytne budovy

Rodinný dom p.M , Bodice, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, október 2001

autori: Barényi,Dzúr

- projekt novostavby rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami a príslušnou infraštruktúrov (prípojky inžinierskych sietí, žumpa a dvojgaráž)

 

Obchodná hala ELSAT

obcianske budovy

Obchodná hala ELSAT, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, február 2002,

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt obchodnej haly firmy ELSAT

 

Rodinný dom RK

obytne budovy

Stavebná obnova a prístavba rodinného domu RK , Uhorská Ves, projekt pre stavebné povolenie, máj 2007

autori:Barenyiová, Barényi

- projekt stavebnej obnovy a prístavby dvojgeneračného rodinného domu

 

Nicovô

obcianske budovy

Areál Pietny Háj Nicovô, Liptovský Mikuláš, zámer obnovy, január 2009,

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt obnovy pietneho areálu na prinavrátenie originálnej podoby

 

Rodinný dom PG

obytne budovy

Rodinný dom PG, Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, máj 2005

autori: Barényiová, Barényi

- projekt stavebnej rekonštrukcie a prístavby rodinného domu s napojením na ižinierske siete

 

NBS - centrála Bratislava

obcianske budovy

 

NBS - centrála Bratislava, Mýtna ulica, Bratislava, súťaž,

autori:  Barényi, Dzúr, Toman, Likavčan

- súťažný návrh budovy Národnej banky Slovenska v Bratislave

 

 

 

Nájomná pavlačová štvorbytovka

obytne budovy

Nájomná pavlačová štvorbytovka, Liptovský Mikuláš-Liptovské Matiašovce, projekt pre územné konanie, apríl 2002,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt novovostavby bytového domu

 

Morské oko

obcianske budovy

 

Morské oko, Tornaľa, architektonická štúdia, august 2006, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia náučnej lokality „Morské oko“ Tornaľa

Read more...

 

Millennium House

obytne budovy

 

Millennium House,  Trenčín, projekt pre realizáciu stavby, 2000,

autori: Barényiová, Barényi

- projekt novostavby rodinného domu

 

 

 


Read more...

 

MERKUR

obcianske budovy

 

MERKUR s. r. o. Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, november 2009,autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Lichardus

objekt bol navrhnutý s fasádou z drevených lamiel a vertikálnou záhradou

- overovacia štúdia obchodného objektu pre predaj záhradnej techniky

 


Read more...

 

LIPTOV-REALITY

obcianske budovy

LIPTOV-REALITY s. r. o. Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, december 2009,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- štúdia obchodného objektu pre predaj interiérových doplnkov

 

Ducho s.r.o.

obytne budovy

 

Administratívna budova Ducho spol. s r. o., Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, január 2009,realizacia 2011

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- projekt administratívnej budovy reklamnej agentúry

Read more...

 

Lepex-Ružomberok

obcianske budovy

Obchodné centrum Ružomberok - DREVOVÝROBA – LEPEX, Ružomberok, Projekt pre územné konanie, január 2001,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- projekt obchodného centra

 

BYTOVÝ DOM ul. Veľkomoravská

obytne budovy

 

Rekonštrukcia hospodárskej budovy na BYTOVÝ DOM ul. Veľkomoravská, Trenčín, projekt pre územné konanie, jún 2004,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt rekonštrukcia existujúcej hospodárskej budovy na bytový dom

Read more...

 

Bytový dom a rekonštrukcia a dostavba RIVUS

obytne budovy

Bytový dom a rekonštrukcia a dostavba objektu RIVUS s. r. o., Trenčín, projekt pre územné konanie, jún 2005, autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt rekonštrukcie bývalej ubytovne na Zlatovskej ulici v Trenčíne na moderný bytový dom

 

Obnova kulturnej pamiatky - kaštiela

obcianske budovy

 

 

Obnova kultúrnej pamiatky Marcovský kaštieľ Liptovský Ján, štúdia vo variantách,

autori: Barényiová, Barényi

- štúdia obnovy kultúrnej pamiatky

 


 

Jazdecká hala Mútnik

obcianske budovy

Jazdecká hala Mútnik, Liptovský Mikuláš, Projekt pre stavebné povolenie, apríl 2010,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca: Salva

- projekt jazdeckej haly pre vznik priestoru pre celeročný tréning s možnosťou organizovania akcií a zápolení taktiež organizovania hypoterapeutických aktivít so skúsenými trénermi

 

Bytový dom Štúrova ulica

obytne budovy

 

 

Bytový dom Štúrova ulica L. Mikuláš - zmena stavby pred dokončením, overovacia štúdia, september 2003, autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca: Lichardus

- overovacia štúdia bytového domu

 

 

 

OC Jasna shopping city

obcianske budovy

 

Obchodné centrum JASNÁ SHOPPING CITY, Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, september 2007,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,spolupráca:Lichardus

- architektonická a urbanistická štúdia polyfunkčného objetku