PROJEKTY

Bytový dom RIVUS

obytne budovy

 

Bytový dom Zlatovská  cesta, Trenčín, projekt pre územné konanie, jún 2005, realizácia

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt bytového domu

 

 

Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

obcianske budovy

 

Hotel JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš, projekt pre stavebné povolenie, marec 2004, autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr,

- projekt generálnej rekonštrukcie mestského hotela, od súťaže po realizáciu interiéru

Read more...

 

Radové rodinné domy Malá kolónia

obytne budovy

 

 

Radové rodinné domy Malá kolónia, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, júl 2007

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr,spolupráca:Lichardus

- projekt radových domov charakteru  spolu s ich napojením na inžinierske siete potrebné komunikácie a odstavné plochy

Read more...

 

Harley Steak House

obcianske budovy

 

HARLEY STEAK HOUSE, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, september 2009,

autori: Barenyiová, Barényi, Dzúr, spolupráca:Lichardus

- projekt  objektu Harley Steak Housu – štýlovej reštaurácie, hudobnej kaviarne opticky prepojenými s predajňou motocyklov


Read more...

 

Gastroglass

obcianske budovy

 

 

Polyfunkčná budova GASTROGLASS, Liptovský Mikuláš, projekt pre územné konanie, október 2000,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- projekt polyfunkčnej budovy

 

 

Galéria Važec

obcianske budovy

Galéria Važec, Važec, projekt pre stavebné povolenie, september 2006

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt stavebnej obnovy galérie  Jána Hálu vo Važci

 

Galéria

obcianske budovy

 

Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš - revitalizácia, architektonická štúdia, máj 2007,autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- revitalizácia objektu

Read more...

 

Envirostredisko Natura2000 SMOPaJ

obcianske budovy

 

ENVIROSTREDISKO NATURA2000 SMOPaJ Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš , projekt pre stavebné povolenie, máj 2005

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt výstavby enviromentálneho centra spolu s napojením na inžinierske siete a minimálne prevádzkové zázemie


Read more...

 

Daňový úrad, Martin

obcianske budovy

Daňový úrad, Martin, súťaž, marec 2003

autori: Barényi, Dzúr, Fajčík

- súťažný návrh rekonštrukcie daňového úradu v Martine

 

Centrum Kolomana Sokola

obcianske budovy

 

Centrum Kolomana Sokola - Pongrácovská kúria, Liptovský Mikuláš,najstaršia svetská budova projekt pre stavebné povolenie, december 2001,REALIZáCIA 2002

autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt reprezentatívnej budovy pamiatkového charakteru pre vybudovanie moderného centra združujúceho zbierku diel K. Sokola, následne knižnú a multimediálnu databanku, výstavné priestory pre krátkodobé výstavné akcie


Read more...

 

Bar Jumbo pub

obcianske budovy

 

Bar Jumbo pub, Liptovský Mikuláš, projekt pre realizáciu stavby, autori:Barenyiová, Barényi, Dzúr

- projekt rekonštrukcie objektu a interiéru baru v Liptovskom Mikuláši


Read more...

 

Autocentrum RENAULT

obcianske budovy

Autocentrum RENAULT, Liptovský Mikuláš, február 2002, zadanie stavby

autori: Barényiová, Barényi, Dzúr

- projekt predajnej haly autocentra Renault

 

Apartmány Liptov

obcianske budovy

APARTMÁNOVÝ DOM Liptovský Mikuláš, architektonická štúdia, február 2005,

autori:Barenyiová, Barényi,Dzúr

- architektonická štúdia rekonštrukcie existujúcej ubytovne na bytový dom

 

Read more...

 

Intersport LM

obcianske budovy

Read more...